loader

Ydelser Vi er specialister

Comissioning COMISSIONING Alt for mange byggeprojekter afleveres med
alvorlige fejl og mangler i de tekniske systemer.
Fejl som ofte fører til dårligt indeklima, forhøjede
energiforbrug og forringet brugertilfredshed.

Commissioning er en dialogbaseret proces som
sætter fokus på hvordan samspillet af bygningens
installationer bedst understøtter bygherrens behov.
Målet er en bygning som fungerer 100% ved
aflevering og en driftsorganisation som ved hvordan
bygningens systemer skal betjenes.

CX1 tilbyder commissioning på alle niveauer og i alle
byggeriets faser. Arbejdet kan efter DS3090, eller i
en tilpasset form, der kunde indeholder netop de
aktiviteter, som skaber værdi på det enkelte projekt.
Bygherrerådgivning Som bygherre skal der i projekterings- og
byggeforløbet træffes mange vigtige beslutninger.
CX1 kan styre processen og hjælpe med at afdække
muligheder og træffe de rigtige valg. Herunder:

Lave tidsplaner tidsplaner og budgetter
Udarbejde byggeprogram
Udbud af bygningsarbejder
Have dialog med myndigheder
Lede projekteringsmøder
Styre entreprenører
Lede projekteringsmøder
Håndtere aftalegrundlag og kontrakter
BYGHERRERÅDGIVNING
Syn & skøn SYN & SKØN Hvis der i en byggesag er opstået uenighed omkring
en tekniske løsning, kan CX1 bistå med en faglig
vurdering af det udførte arbejde.

Dette kan enten gøres formelt som et Syn og Skøn,
eller uformelt som udvidet fagtilsyn eller 3. parts
kontrol.
CX1 har specialistkompetencer indenfor følgende
fagområder:

Bygningers energiforbrug
Indeklima
Samspil mellem bygningsinstallationer
Vand, varme, aføb, ventilation, køl og
bygningsautomatik.
Projekteringsledelse Mange byggerier indeholder kompliceret teknik som
projekteres af flere forskellige parter,- ingeniører,
entreprenører og leverandører. At styre projekteringen af de tekniske installationer og sikrer at sammenhæng
i projektet kan være udfordrende og komplekst.
CX1 tilbyder kompetent og målrettet ledelse af
projekteringsforløbet.
PROJEKTERINGSLEDELSE
CTS-rådgivning CTS-RÅDGIVNING Hvor meget skal CTS fylde i vores byggeri?
Når man står overfor et nybyggeri eller en renovering
af eksisterende, er det afgørende at tage aktiv stilling
til netop det spørgsmål.
CX1 bidrager gerne med målrettet rådgivning
fokuseret på den bedst mulige automatikløsning på
netop jeres projekt. Uanset om det er jer, der står bag
opstilling af ønsker til byggeriet, eller om I skal
efterleve allerede opstillede behov og ønsker.
Vores primære fokus vil være minimering af
etableringsomkostninger - naturligvis med fokus på
imødekommelse af de opstillede krav.
Vi giver også sparring og rådgivning til optimering af
eksisterende automatik.
IOT CX1 udfører og rådgiver om IOT-systemer der anvender LPLR-
teknologier (Low Power Long Rang). Fordele ved disse enheder er
at de er trådløse, batteridrevet med en levetid på typisk over 2 år,
samt at de opsamler værdier i Real-time. Sensorene kan bruges
alle steder, hvor der er behov for præcis og stabil dataopsamling.

Indeklimadata: Registrering af temperatur, CO2-koncentation,
fugt, lys, lyd eller bevægelse
Sikkerhed: Alarm ved Fugt/oversvømmelse, teknisk nedbrud/
strømudfald, overvågning
Facility Management: Besked når skraldespande skal tømmes
eller når der ikke er mere
Asset tracking: Holder styr på hvor dine værdier/køretøjer/
maskiner er henne.
Energianalyse: Opsamler og overfører værdier fra el-, varme
og vandmålere.

IOT (Internet Of Things)
Slide

Referencer Se vores tidligere projekter

Vores team Faglighed og kvalitet

Kontakt Vi er altid klar på en snak

+45 91 91 34 34

Birk Centerpark 40, 7400 Herning
© CX1 - rådgivende ingeniører